Nieuwsbrief 1, 4 April 2022


De laatste Nieuwtjes eerst
Per 28 januari 2022 is er een nieuw bestuur en het seizoen 2022 gaat op 15 april van start!
Afgelopen jaar werd het vorige bestuur geconfronteerd met de mededeling dat het Veenpark zich anders gaat profileren en dat het Harmonium Museum daar niet meer in past.
Er is gekeken naar de mogelijkheid om op de huidige plek als zelfstandig museum door te gaan, dus met een eigen ingang. Dit stuitte op teveel bezwaren en financiële onmogelijkheden. Het vorige bestuur heeft alle mogelijkheden bekeken, maar zag geen mogelijkheid. Ook het afzeggen van diverse vrijwilligers deed hun besluiten het museum op te heffen.
Koos Salomons, tot dat moment vrijwillig suppoost, bedacht een plan, waarover later meer en begin dit jaar zocht hij mensen bij elkaar die dat plan wilden gaan uitvoeren.


Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Koos Salomons, voorzitter. Koos is opgegroeid met het harmonium en is organist, ook actief als zanger in diverse koren.
Gerda van Donk, penningmeester. Gerda is docente viool en gaat de muziekeducatie in het nieuwe plan gestalte te geven.
Alex Niemeijer, mede-secretaris. Alex is slagwerker en voorzitter van Harmonie Euterpe, Emmen. Zijn orkest wordt geconfronteerd met leegloop door het schrale klimaat in Emmen wat betreft muzikale vorming en opleiding.
Wim Feldhaus, secretaris. Wim is ook lid van Harmonie Euterpe als bastrombonist en is van beroep pianotechnicus. Ook hij wil bijdragen aan het nieuwe plan om het muziekgebeuren in Emmen weer op de kaart te zetten.
Olaf Velleman, bestuurslid. Olaf is beginnend organist en enthousiast harmonium-fan. Hij houdt ervan om erop te spelen, maar ook om te renoveren en wordt onze nieuwe archivaris
Rinus Wanders, bestuurslid en gepensioneerde technicus hij zal als beheerder de klimaatbeheersing onder zijn hoede nemen.

Het “nieuwe” bestuur wil het “oude” bestuur hartelijk bedanken voor de keurige wijze waarop met name het secretariaat en de boekhouding zijn overgedragen. Wij zullen als nieuw bestuur nog veel moeten leren, maar er is een goede basis aanwezig en er is veel kennis bij de donoren en sponsoren.


Het jaar 2022
Wij zijn met de heer Keuter van het Veenpark overeengekomen dat wij het seizoen 2022 nog op de oude voet mogen doordraaien. Dit kan alleen onder voorwaarde dat wij de energiekosten opbrengen. Daarvoor zijn middelen beschikbaar. 
Het Harmonium Museum Nederland zal echter een nieuwe locatie moeten zoeken en ook op eigen benen moeten gaan staan.
Op het moment zijn er niet voldoende vrijwilligers om het harmonium museum elke dag open te houden.
In eerste instantie gaan wij open van woensdag t/m zondag en op feestdagen. Er wordt naar meer vrijwilligers gezocht om elke dag open te kunnen zijn. 
Dit jaar zullen er geen grote veranderingen komen maar des te harder wordt er gewerkt om volgend jaar in een nieuwe jas open te kunnen. 
Omdat het Harmoniummuseum al zoveel instrumenten heeft is tot een aankoopstop besloten. Alleen unieke harmoniums waar een bijzondere geschiedenis bij hoort zullen worden geaccepteerd en misschien aan de kerncollectie worden toegevoegd. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een boekwerk van al die instrumenten die bezit zijn van de stichting en ook die instrumenten die ter beschikking zijn gesteld.Stap voor Stap 

Ook aan deze Vlinderzaal moet natuurlijk één en ander gebeuren om de diverse functies van de “Muziekfabriek MM”  te kunnen realiseren. 

Wij willen starten met het museum-gedeelte en met de mogelijkheid voor koren en orkesten om hier te repeteren. 

Voor invulling van het gedeelte muziekeducatie moeten oefenruimtes gecreëerd worden. Dit staat voor eind 2023 op het programma. 

Het museumgedeelte zal in eerste instantie gaan bestaan uit een interessante selectie harmoniums uit de collectie van het Harmonium Museum Nederland en een evenzo interessante selectie historische piano’s uit de collectie van het Museum Geelvinck. 

De collectie harmoniums zoals die nu in Barger Compascuum staat wordt opgesplitst in drie delen: 

Eén deel wordt direct tentoongesteld, één deel wordt opgeslagen met het oog op toekomstige wisseltentoonstellingen en een derde deel wordt aangeboden aan andere musea volgens de richtlijnen van de LAMO en de erfgoedwet.

Tot slot

Het nieuwe jaar 2023 wordt opnieuw een enerverend jaar! 

De harmoniums zullen op een nieuwe manier tentoongesteld worden in een toegankelijke context in het hart van Emmen.

Wij rekenen erop dat dit concept zal slagen.

En we rekenen op uw steun, op welke manier dan ook.

Samen de schouders eronder en Emmen heeft straks een bruisend muziekcentrum, een uniek concept, waarin de historie van de collectie harmoniums en historische piano’s verbonden wordt met hedendaags muziek maken.

Over een jaar hopen wij te kunnen zeggen of het concept “Muziekfabriek MM” kans van slagen heeft.

Het plan
Er ligt inmiddels een mooi bedrijfsplan voor de komende jaren. De basis hiervan is gelegd door Koos.
Het plan heeft de naam Muziekfabriek MM  heeft gekregen en zal in Emmen gevestigd worden.
De hoofdelementen zijn:


  • Een muziekinstrumenten museum met als kern de collectie harmoniums, aangevuld met andere instrumenten. Wij zijn bijvoorbeeld in gesprek met organisatie die een belangrijk collectie historische piano’s bezit.Het idee van het toekomstig museum is dat het niet alleen voor bezoekers een mooie ervaring is om te kijken, maar dat het ook educatief een functie krijgt als plek waar jonge mensen kennis kunnen maken met muziekinstrumenten. Het is dan ook de bedoeling dat een aanzienlijk deel van de tentoongestelde instrumenten bespeelbaar zullen zijn.

  • In het museum komen vertrekken waar muziekles kan worden ontvangen.
  • Er komt een podiumplek, waar orkesten, bandjes, koren en ensembles kunnen repeteren.
  • Met vaste regelmaat zullen er optredens zijn van zowel amateurs als professionals. Ook het aanbod zal breed zijn van klassiek tot jazz en van vocaal tot instrumentaal.


Al deze verschillende disciplines zullen elkaar gaan versterken maar ook beïnvloeden. Het museum zal ook voor de toerist die Emmen bezoekt een aanvulling zijn op de mogelijkheden in de regio en zeker bij wat slechter weer een mooie ervaring.

Als locatie is in eerste instantie de oude Melkfabriek in Noordbarge gekozen. Het Centrum Beeldende Kunst is daar nu gehuisvest, maar dit verhuist in de loop van 2023 naar het Rensenpark.
Maar er zijn meerdere mogelijkheden die allemaal moeten worden onderzocht en financieel op haalbaarheid moeten worden getoetst. Voor- en nadelen van de locaties moeten tegen elkaar worden afgewogen en het zal bestuurlijk nog een hele klus worden. Gelukkig heeft het bestuur een serie adviseurs tot hun beschikking. Ook de gemeente Emmen denkt hard mee en de provinciale musea adviseurs zijn paraat.

Natuurlijk is het kostenplaatje het moeilijkst. Bij het plan zit een meerjarenbegroting. Zonder overheidssteun is het niet mogelijk deze sluitend te krijgen. Tegen het licht van het totale budget voor cultuur in de gemeente Emmen is dit geen groot bedrag, maar toch, het is iets nieuws en het geld is voor de komende jaren al verdeeld.
Dit jaar zal voor het nieuwe bestuur met alle betrokkenen in het teken staan van het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.

De plannen voor de Muziekfabriek MM  zullen op onze website: www.harmonium-museum.nl worden vermeldt.

Vrijwilligers en Donateurs
Het Harmonium Museum Nederland is afhankelijk van vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Wij zijn dankbaar dat u het Museum in het verleden op één van deze manieren ondersteund heeft. Wij nemen maar aan dat wij ook in de toekomst een beroep op u mogen doen.
Vrijwilligers houden het museum draaiend. Naast het bestuur zijn deze vrijwilligers noodzakelijk die onze bezoekers ontvangen en die – na een instructie – een enthousiast verhaal kunnen vertellen over het harmoniums en de andere instrumenten.
Dat donateurs en sponsoren belangrijk zijn hoeft geen uitleg. Gelukkig ontvangen wij van de gemeente Emmen een jaarlijkse subsidie, maar daarmee kunnen wij de kosten niet dekken, zeker niet nu wij de energielasten moeten gaan betalen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting want we zijn een ANBI organisatie.

Tot slot
Het Veenpark zal de komende jaren worden omgebouwd tot een Veenmuseum dat de jaren 1920 / 1930 moet laten zien.
Dat daar geen Harmoniums bij horen is jammer maar geeft ons ook weer energie om wat anders te bedenken.
Wij willen ook via deze weg de directie van het Veenpark danken voor de jarenlange samenwerking.
Vele vrijwilligers hebben met plezier de bezoekers van het Veenpark over onze instrumenten mogen vertellen en ook die vrijwilligers willen we bedanken.


In het Veenpark in Barger Compascuum staat een verzameling héél bijzondere instrumenten: Harmoniums!
Deze in vele jaren door Jan Vos opgebouwde collectie mag niet verloren gaan. Daar kunnen wij met elkaar voor zorgen en dat gaan we ook doen ook Maar stap voor stap: 2022 wordt belangrijk, dus laten we er mooi museum-jaar van maken!
Harmonium Museum Nederland, april 2022