Nieuwsbrief 5 - 2023

Eindelijk het goede nieuws
Het nieuws waar velen van u op heeft zitten wachten:
Museum Geelvinck neemt de kerncollectie van het Harmonium Museum Nederland over!
Dit is in meerder opzichten goed nieuws:
Museum Geelvinck is net als ons museum een geregistreerd museum. Dit is een waarborg voor behoud
van de collectie.

Daarnaast is Museum Geelvinck een museum van historische piano’s. Door beide collecties samen te
voegen is de nieuwe collectie méér dan de som der delen.
Even voorstellen:
Zoals gezegd, Museum Geelvinck is een museum van historische piano’s.
Op hun website kunt u veel informatie vinden:
https://geelvinck.nl/
Een korte samenvatting:
In de loop der jaren heeft Geelvinck zo’n 300 historische piano’s verzameld.
De laatste periode dat Geelvinck een representatief deel ervan heeft kunnen tentoonstellen was tot
november 2019 in Zutphen. https://muziekmuseumzutphen.nl/nl/home/
Sindsdien functioneert Geelvinck als een museum dat waar mogelijk en gevraagd instrumenten uit haar
collectie al dan niet tijdelijk tentoonstelt en uitleent voor concerten en studie.
Ook organiseert zij zelf allerlei muzikale evenementen rondom instrumenten uit haar collectie.
Opslag
Eén en ander betekent dat de meeste historische piano’s van Geelvinck momenteel in opslag staan.
Dat gaat in eerste instantie ook gebeuren met de kerncollectie van het Harmonium Museum.
De harmoniums zullen op eenzelfde manier “ingezet” worden als de piano’s op dit moment worden.
Daarom zijn wij nu met grote prioriteit aan het zoeken naar opslag voor de harmoniums. Kunt u helpen,
heeft u tips, laat het ons weten. Het Veenpark geeft ons gelukkig nog iets respijt, maar begin 2024
moeten we het gebouw toch echt leeg opleveren.
Vooruitzichten
Tijdens onze zoektocht van het afgelopen jaar zijn wij tegen een paar locaties aangelopen waar mogelijk
op termijn harmoniums (en historische piano’s) tentoongesteld kunnen worden. Deze mogelijkheden
worden verder onderzocht met betrokkenen.
Verder is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doende om een diverse muziekinstrumenten,
waaronder historische piano’s en harmoniums, onder de aandacht van de staatssecretaris te brengen met
als doel te onderzoeken of een aantal daarvan aangemerkt kan worden als Nederlands Erfgoed.
Secretariaat: Iemingecamp 31, 7824 EK Emmen, Nederland
www.harmonium-museum.nl IBAN: NL81ABNA 0575100753 K.v.K te Meppel: 04061972
Aanbod Harmoniums
Nog steeds is een 20-tal harmoniums dat niet tot de kerncollectie behoort in de aanbieding.
Op de website vindt u de actuele stand van zaken.
https://www.harmoniummuseumnederland.nl/afstotings-instrumenten/
Hier kunt u ook doorklikken naar een foto.
Nog even de regels:
 Kosten per harmonium € 50
 U draagt zelf zorg voor het transport
 De harmoniums gaan weg zoals ze er nu staan, reclame is niet mogelijk.
Praktische zaken
Met het Veenpark is afgesproken dat wij per 1 januari de Concertzaal, de loods en de kleine ruimtes,
waaronder het kantoor, leeg opleveren.
Alle harmoniums worden dan geconcentreerd opgesteld in de Expositieruimte.
Het zal nog een hele klus zijn om dit te realiseren. We willen dit doen op zaterdag 30 december
We doen een oproep aan alle vrijwilligers om daar een handje mee te helpen.
Vele handen maken licht werk, zeker in dit geval.
Bent u bereid en in de gelegenheid om ons mee te helpen op zaterdag 30 december?
Geeft u dit dan per ommegaande door aan [email protected]
We maken er een leuke dag van!
Boek
Inmiddels zijn Joop Rodenburg en Wim Olthof al vele maanden bijna wekelijks 2 dagen in het museum
om de kerncollectie te beschrijven. De bedoeling is dat er een boek komt met alle informatie over deze
harmoniums met foto’s en er worden zelfs klank-opnames gemaakt. Naar verwachting zal het boek zo’n
250 pagina’s gaan omvatten!
Hiermee blijft de herinnering aan het museum levend en is de informatie over de harmoniums voor een
volgende expositie beschikbaar!
Als bestuur zijn wij Joop en Wim bijzonder dankbaar dat zij dit doen en ook voor de onmisbare steun in
het afgelopen jaar.
PS: Mocht u onze Nieuwbrief niet meer willen ontvangen, stelt u ons daarvan dan middels een email
van op de hoogte:
[email protected]

Nieuwsbrief 4 -2023

Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn wij actief op zoek geweest naar een onderkomen voor onze harmoniums.
Dit heeft geresulteerd in het volgende:

De Kerncollectie
Zoals eerder gemeld hebben wij een splitsing gemaakt in de collectie Harmoniums.
De kerncollectie houden wij bij elkaar en bevat zo’n 90 instrumenten.
Deze vormt een mooi overzicht van de totale geschiedenis van het Harmonium.
Voor de kerncollectie hebben wij zo goed als zeker een oplossing.
Daarover volgt binnenkort meer nieuws. Degene die de kerncollectie over gaat nemen heeft ook een bestemming voor een groep harmoniums buiten de kerncollectie.

Aanbod Harmoniums:
Er blijven dan een 36 harmoniums over.
Als betrokkene bij het Harmonium Museum Nederland willen wij u graag in de gelegenheid stellen een harmonium uit deze groep te verwerven.
Heeft u belangstelling voor een harmonium, laat u ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
De spelregels:
- U geeft uw wensen zo precies mogelijk aan ons door: Drukwind of zuigwind, aantal klaviers,
aantal spels, enzovoort. Als het u om een specifiek harmonium gaat geeft u dan ook het nummer uit de eerste kolom van het overzicht door. Email deze wensen naar:
[email protected]
Als bijlage sturen wij u het overzicht van de harmoniums die niet tot de kerncollectie behoren.
Ook kunt u foto’s van deze harmoniums vinden op https://www.afstotingsdatabase.nl/Objecten. Als u daar bij de zoekopdracht “Harmonium” invult krijgt u de lijst te zien. Kijk goed uit dat daar ook harmoniums van àndere musea tussen kunnen staan. zie ook de pagina op deze website: afstoting van instrumenten.
- Vrijwilligers van het Harmonium Museum krijgen voorrang, verder gaat de verdeling op basis van binnenkomst van de aanvraag.
- De kosten bedragen € 50 per harmonium. Wanneer een harmonium aan u toegewezen is krijgt u een betaalverzoek.
- Zodra uw betaling binnen is kunt u het instrument op een afgesproken moment komen ophalen. Het transport van begin tot einde wordt door uzelf verzorgd.
- Aanvaarding in de staat waarin het instrument zich bevindt, geen reclame.
- Alle toegekende harmoniums dienen uiterlijk 1 januari 2024 opgehaald te zijn.
- De toekenning van de harmoniums ligt zonder uitzondering bij het bestuur van de Stichting Harmonium Museum Nederland

Nieuwsbrief 3 -2023


De laatste Nieuwtjes eerst:
* Alle harmoniums in het museum zijn in kaart gebracht.
* Er is nog geen vervangende locatie gevonden, er zijn wel een aantal opties. * De collectie is aangeboden aan andere geregistreerde musea in het land.
* De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de collectie harmoniums opgemerkt.

Alle harmoniums in het museum zijn in kaart gebracht:
Alle papieren die in de loop der jaren bij de harmoniums in het museum zijn verzameld en gescand en daarmee nu ook voor zakelijke doeleinden digitaal beschikbaar.
Door vrijwilligers Joop Rodenburg en Wim Olthof, beide bijzonder deskundig waar het harmoniums betreft, zijn de afgelopen maanden vele dagen besteed om alle harmoniums te documenteren en op beeld vast te leggen. Dit is van grote waarde voor de toekomst van de collectie. Daarnaast is het de bedoeling een boek te maken van de kerncollectie, indien mogelijk met een audio-opname van elk instrument.
Er is ook een scheiding gemaakt tussen een kerncollectie van een kleine 100 harmoniums en een groep overige (een kleine 70 stuks).
Het streven is om de kerncollectie bij elkaar te houden. Van de overige gaan wij afscheid nemen. Criterium voor de scheiding is de bijzonderheid van de betreffende instrumenten en de samenstelling van de kern: Zij geeft een representatief beeld van de geschiedenis van het harmonium.

Er is nog geen vervangende locatie gevonden, er zijn wel een aantal opties:
Het bestuur heeft op dit moment contact met een groot aantal mensen die rondkijken naar een mogelijke vervangende locatie. Helaas heeft dat tot nu toe niet tot een concrete oplossing geleid. Er zijn 3 locaties die iets meer in beeld zijn, maar bij elk van die drie zijn er haken en ogen.
Wij hopen en verwachten dat de oplossing op korte termijn zich aan zal dienen.
Dat neemt niet weg dat wij nogmaals oproepen om toch vooral om u heen te kijken en met concrete ideeën te komen.
Wat wij zoeken is een ruimte voor het tentoonstellen van de kerncollectie. Hoe dat precies gebeurt en in welke aantallen wordt mede bepaald door de nieuwe locatie en degenen die daarbij betrokken zijn.

De collectie is aangeboden aan andere geregistreerde musea in het land:
Wij zijn nog steeds een geregistreerd museum. Die status willen wij voorlopig vasthouden zodat een nieuwe locatie deze status eventueel over kan nemen. Dit is geen “must”.
Maar, zoals hierboven gemeld, wij gaan zowiezo afscheid nemen van de harmoniums die niet tot de kerncollectie horen. Daarnaast kan het natuurlijk onverhoopt toch gebeuren dat wij geen locatie vinden voor de kerncollectie. Deze zal dan toch uiteenvallen.
De museumregistratie verplicht ons harmoniums die uit onze collectie verdwijnen eerst aan andere musea aan te bieden. Dat gebeurt op de zogenaamde “afstotingsdatabase”. Hier staan de items 2 maanden op, daarna hebben wij de handen vrij om de harmoniums die niet in ons museum blijven een andere bestemming te geven.
Afgelopen weekend zijn alle harmoniums op die afstotingsdatabase geplaatst. De kerncollectie als één geheel, omdat wij deze bij elkaar willen houden. De overige bijna 70 harmoniums stuk voor stuk.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om al degenen die een harmonium bij ons in bruikleen gegeven hebben hierover te benaderen. Bijna iedereen die in het verleden een instrument in bruikleen gegeven heeft is inmiddels schenker geworden. Enkele harmoniums zijn weer opgehaald door de eigenaar.
Er zijn ook schenkers van harmoniums die uitdrukkelijk gevraagd hebben op de hoogte gehouden te worden van de gang van zaken. Zij krijgen de Nieuwsbrieven.
Mocht het zo zijn dat er een harmonium in het museum staat waarmee u een binding heeft en dat niet tot de kerncollectie behoort en u wilt zou dat instrument weer terug willen, dan kan dat ná de periode van 2 maanden op de afstotingsdatabase. Ook die instrumenten vallen namelijk onder de zogenaamde LAMO- regeling.

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de collectie harmoniums opgemerkt:
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is bij ons langs geweest. Zij maakt zich in het algemeen zorgen over hoe het met muziekinstrumenten musea in Nederland gaat. Het bezoek aan ons museum was een verrassing voor hen. Zij overwegen nu om de staatssecretaris voor te stellen om een aantal van de belangrijke stukken uit onze verzameling de status “beschermwaardig” te geven. De staatssecretaris laat zich daarover adviseren door een speciale commissie.
Voor de totale collectie heeft dit niet veel waarde, maar het zou het harmonium als erfgoed wel op de kaart zetten. Bovendien hebben die paar instrumenten dan een speciale status, waardoor ze bijvoorbeeld het land niet uit mogen.

Tot slot:
Het streven blijft om op 1 januari de ruimte in Barger Compascuum leeg op te leveren. Dat geeft nogmaals de noodzaak aan om actief te blijven meedenken over een oplossing.
PS: Mocht u onze Nieuwbrief willen ontvangen, stuurt u ons daarover dan een email:
[email protected]
Gerda van Donk – voorzitter 
Alex Niemeijer – penningmeester 
Wim Feldhaus – secretaris
Olaf Velleman – bestuurslid 
Kyrano Korte - bestuurslid