Nieuwsbrief 3 -2023

De laatste Nieuwtjes eerst:
* Alle harmoniums in het museum zijn in kaart gebracht.
* Er is nog geen vervangende locatie gevonden, er zijn wel een aantal opties. * De collectie is aangeboden aan andere geregistreerde musea in het land.
* De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de collectie harmoniums opgemerkt.

Alle harmoniums in het museum zijn in kaart gebracht:
Alle papieren die in de loop der jaren bij de harmoniums in het museum zijn verzameld en gescand en daarmee nu ook voor zakelijke doeleinden digitaal beschikbaar.
Door vrijwilligers Joop Rodenburg en Wim Olthof, beide bijzonder deskundig waar het harmoniums betreft, zijn de afgelopen maanden vele dagen besteed om alle harmoniums te documenteren en op beeld vast te leggen. Dit is van grote waarde voor de toekomst van de collectie. Daarnaast is het de bedoeling een boek te maken van de kerncollectie, indien mogelijk met een audio-opname van elk instrument.
Er is ook een scheiding gemaakt tussen een kerncollectie van een kleine 100 harmoniums en een groep overige (een kleine 70 stuks).
Het streven is om de kerncollectie bij elkaar te houden. Van de overige gaan wij afscheid nemen. Criterium voor de scheiding is de bijzonderheid van de betreffende instrumenten en de samenstelling van de kern: Zij geeft een representatief beeld van de geschiedenis van het harmonium.

Er is nog geen vervangende locatie gevonden, er zijn wel een aantal opties:
Het bestuur heeft op dit moment contact met een groot aantal mensen die rondkijken naar een mogelijke vervangende locatie. Helaas heeft dat tot nu toe niet tot een concrete oplossing geleid. Er zijn 3 locaties die iets meer in beeld zijn, maar bij elk van die drie zijn er haken en ogen.
Wij hopen en verwachten dat de oplossing op korte termijn zich aan zal dienen.
Dat neemt niet weg dat wij nogmaals oproepen om toch vooral om u heen te kijken en met concrete ideeën te komen.
Wat wij zoeken is een ruimte voor het tentoonstellen van de kerncollectie. Hoe dat precies gebeurt en in welke aantallen wordt mede bepaald door de nieuwe locatie en degenen die daarbij betrokken zijn.

De collectie is aangeboden aan andere geregistreerde musea in het land:
Wij zijn nog steeds een geregistreerd museum. Die status willen wij voorlopig vasthouden zodat een nieuwe locatie deze status eventueel over kan nemen. Dit is geen “must”.
Maar, zoals hierboven gemeld, wij gaan zowiezo afscheid nemen van de harmoniums die niet tot de kerncollectie horen. Daarnaast kan het natuurlijk onverhoopt toch gebeuren dat wij geen locatie vinden voor de kerncollectie. Deze zal dan toch uiteenvallen.
De museumregistratie verplicht ons harmoniums die uit onze collectie verdwijnen eerst aan andere musea aan te bieden. Dat gebeurt op de zogenaamde “afstotingsdatabase”. Hier staan de items 2 maanden op, daarna hebben wij de handen vrij om de harmoniums die niet in ons museum blijven een andere bestemming te geven.
Afgelopen weekend zijn alle harmoniums op die afstotingsdatabase geplaatst. De kerncollectie als één geheel, omdat wij deze bij elkaar willen houden. De overige bijna 70 harmoniums stuk voor stuk.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om al degenen die een harmonium bij ons in bruikleen gegeven hebben hierover te benaderen. Bijna iedereen die in het verleden een instrument in bruikleen gegeven heeft is inmiddels schenker geworden. Enkele harmoniums zijn weer opgehaald door de eigenaar.
Er zijn ook schenkers van harmoniums die uitdrukkelijk gevraagd hebben op de hoogte gehouden te worden van de gang van zaken. Zij krijgen de Nieuwsbrieven.
Mocht het zo zijn dat er een harmonium in het museum staat waarmee u een binding heeft en dat niet tot de kerncollectie behoort en u wilt zou dat instrument weer terug willen, dan kan dat ná de periode van 2 maanden op de afstotingsdatabase. Ook die instrumenten vallen namelijk onder de zogenaamde LAMO- regeling.

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de collectie harmoniums opgemerkt:
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is bij ons langs geweest. Zij maakt zich in het algemeen zorgen over hoe het met muziekinstrumenten musea in Nederland gaat. Het bezoek aan ons museum was een verrassing voor hen. Zij overwegen nu om de staatssecretaris voor te stellen om een aantal van de belangrijke stukken uit onze verzameling de status “beschermwaardig” te geven. De staatssecretaris laat zich daarover adviseren door een speciale commissie.
Voor de totale collectie heeft dit niet veel waarde, maar het zou het harmonium als erfgoed wel op de kaart zetten. Bovendien hebben die paar instrumenten dan een speciale status, waardoor ze bijvoorbeeld het land niet uit mogen.

Tot slot:
Het streven blijft om op 1 januari de ruimte in Barger Compascuum leeg op te leveren. Dat geeft nogmaals de noodzaak aan om actief te blijven meedenken over een oplossing.
PS: Mocht u onze Nieuwbrief willen ontvangen, stuurt u ons daarover dan een email:
[email protected]
Gerda van Donk – voorzitter 
Alex Niemeijer – penningmeester 
Wim Feldhaus – secretaris
Olaf Velleman – bestuurslid 
Kyrano Korte - bestuurslid